top of page

Video - וידאו

Spoken Words.jpg

Spoken Words

הברבור מת

בדימוי הילדות שלי, יש ברבור

אבא זכר ברבור שציירה אמא.

אמא שלו, לא שלי, לא אשתו,

אז סבתא שלי ציירה בית עם גדר ושני ברושים, ותפוז אחד עם פירות עגולים וכתומים הכי כתומים

והכי עגולים

 

והעץ היה עגול וירוק.

ופרחים פורחים ליד הגזע ודשא.

ובריכה עם ברבורים.

ושמש זורחת על כל הבריאה הטובה.

 

אבא מת וסבתא עוד קודם מתה. הדימוי כבר מת שלושה דורות. הוא היה זיכרון של סבתא שעזבה את פולין בגיל הנעורים,

 

זיכרון של אבא מאמא אהובה, ודמעות זיכרון אצלי למשמורת היום.

 

את הבית והגינה והשמש שמרתי איתי, .

הברבור מת

bottom of page